آرشیو برچسب های: CVE-2022-26809

اخطار آسیب پذیری CVE-2022-26809

در چند روز گذشته مایکروسافت وجود آسیب‌پذیری بحرانی با شناسه CVE-2022-26809 و شدت خطر CVSS 9.8 در تکنولوژی ارتباطی RPC گزارش داده است که در صورت سوء‌استفاده موفق ، مهاجم می تواند بدون احراز هویت سطرح دسترسی مدیریت ( admin ) را دریافت کند.تکنولوژی RPC و یا Remote procedure call به پردازش‌های سیستمی این اجازه […]