به دلیل محدودیت ها که در دانلود محصولات مایکروسافت، از لینک مایکروسافت وجود داشت  و همچنین درخواست مشتریان عزیز تصمیم گرفتیم یک بخش برای دانلود محصولات در سایت قرار دهیم . تمامی نرمافزار های قرار داده شده مستقیم و بدون تغییر  از مایکروسافت دریافت شد و شما میتوانید به راحتی از لینک های موجود استفاده کنید. در صورتی که نیاز به نرم افزار خاصی از محصولات مایکروسافت داشتید و در لینک ها ما موجود نبود با ما تماس بگیرید تا در صورت امکان در سایت قرار داده شود .