آرشیو برچسب های: ویژگی ویندوز سرور

آشنایی با SDN در ویندوز سرور 2019

ویندوز سرور 2019

آشنایی با SDN در ویندوز سرور 2019 آشنایی با SDN  یا Software Defined Networking در ویندوز سرور 2019 شبکه‌های رمزگذاری شده رمزگذاری شبکه مجازی امکان رمزگذاری ترافیک شبکه مجازی بین ماشین‌های مجازی را فراهم می کند که با یکدیگر در زیر شبکه‌هایی با عنوان ” Encryption Enabled ” ارتباط برقرار می کنند. همچنین این از امنیت لایه انتقال دیتاگرام […]