در حالی که تجربه رابط کاربری Live Tile، برای بسیاری از ما خوشایند نیست، مایکروسافت نیز تصمیم گرفته تا رابط کاربری یک دهه گذشته خود را رها کرده و راه را برای یک تجربه جدید هموار سازد.

با توجه به آنچه که تاکنون دیده‌ایم، گزینه جایگزین رابط Live Tile که در بیلد ۱۸۹۴۷ استفاده شده، چندان امیدوارکننده نبوده و در واقع رقیبی شایسته برای رابط کاربری قبلی به شمار نمی‌رود. کاربران ویندوز ۱۰ نیز نظرات مشابهی داشته و آن‌ها نیز این گزینه را رد می‌نمایند. نکته قابل توجه اینکه، استیون سینوفسکی (Steven Sinofsky)؛ مغز متفکر رابط کابری ویندوز ۸ نیز، از این جایگزین احتمالی جدید ابراز ناخشنودی کرده است.

باتوجه به اینکه این طراحی جدید در مرحله توسعه قرار دارد و پیش از عرضه عمومی، بهبودهای بسیاری را دریافت خواهد کرد، یک کاربر توییتر، یک منوی استارت جدید را طراحی نموده که بسیار نزدیک به خواسته‌های مایکروسافت است. منوی استارت جدید در ویندوز ۱۰ نسخه ۲۰H1، باید دقیقاً شبیه به تصاویر زیر باشد، یا لااقل بهتر از آن.

اگر مایکروسافت در پایان، منوی استارت را شبیه به تصاویر بالا طراحی نماید، آیا شما دل‌تنگ رابط Live Tile نخواهید شد؟

منبع : gamefa