آرشیو برچسب های: باج‌افزار

مایکروسافت در مبارزه با باج‌افزار

مایکروسافت برای کمک به امنیت کاربران در مبارزه با باج‌افزارها و تهدیدهای سایبری، مجموعه‌ای از راهکارهای امنیتی جدید را ارائه می‌کند که ترکیبی از خدمات انسانی و فناوری‌های هوشمند خواهد بود. واسو جکال ، معاون بخش امنیت، سازگاری، هویت و مدیریت مایکروسافت در پست جدیدی در وب‌سایت این شرکت گفت آن‌ها با خدمات جدیدی موسوم […]