آشنایی با SDN در ویندوز سرور 2019


آشنایی با SDN  یا Software Defined Networking در ویندوز سرور 2019

  • شبکه‌های رمزگذاری شده

رمزگذاری شبکه مجازی امکان رمزگذاری ترافیک شبکه مجازی بین ماشین‌های مجازی را فراهم می کند که با یکدیگر در زیر شبکه‌هایی با عنوان ” Encryption Enabled ” ارتباط برقرار می کنند. همچنین این از امنیت لایه انتقال دیتاگرام یا DTLS در زیرشبکه مجازی برای رمزگذاری بسته‌ها استفاده می کند. DTLS شبکه را در مقابل استراق سمع، دستکاری و جعل محافظت می کند.


لایسنس ویندوز سرور 2019

خرید لایسنس ویندوز سرور 2019 اورجینال   


حسابرسی فایروال در سرور 2019 ( Firewall auditing ) 

حسابرسی فایروال یا ( Firewall auditing ) یک قابلیت جدید برای فایروال SDN در ویندوز سرور 2019 است. وقتی فایروال SDN را فعال می کنید، هر جریان پردازش شده توسط قوانین فایروال SDN در فایل لاگ ثبت می شود.

ادغام مجازی شبکه  ( Virtual network peering )

ادغام شبکه مجازی به شما اجازه می دهد تا دو شبکه مجازی را بصورت یکپارچه به هم وصل کنید. هنگامی که ادغام انجام شود، شبکه‌های مجازی مورد نظر به صورت یک شبکه واحد ظاهر می شوند.

اندازه گیری خروجی ( Egress metering )

این ویژگی جدید در ویندوز سرور 2019 SDN را قادر می سازد تا میزان انتقال داده‌های خروجی را اندازه گیری کند. با استفاده از این قابلیت اضافه شده، کنترل کننده شبکه یک لیست سفید را به ازای هر شبکه مجازی در تمام محدوده‌های IP مورد استفاده در SDN نگه می دارد و برای هر بسته یک محدوده انتقال خاص بسوی یک مقصد در نظر می گیرد.

منبع : مایکروسافت