پاسخ مایکروسافت به معمای بزرگ: آیا ویندوز 10 از کاربران جاسوسی می کند؟

ویندوز 10 رسما 100 میلیونی شد! آیا رسیدن به 1 میلیارد کاربر در 3 سال امکان‌پذیر است؟

مایکروسافت: ویندوز 10 هر ساله دو تا سه بار ارتقا می‌یابد