لایسنس ها به کمک وردپرس با یک ظاهر جدید آماده شد .